2004-04-01

Holmens ekonomiska rapportering 2005 sker enligt följande:

  • 2 februari Bokslutsrapport för 2004
  • 28 april Delårsrapport, januari - mars
  • 17 augusti Delårsrapport, januari - juni
  • 27 oktober Delårsrapport, januari - september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 5 april.

Årsredovisning för 2004 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019