Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-02-28

Göran Lundin, VD för affärsområdet Holmen Paper i Holmen-koncernen, har
aviserat att han vid 61 års ålder och efter 12 år som chef för
affärsområdet, önskar lämna sin nuvarande befattning.

Magnus Hall, f n marknadsdirektör inom Holmen Paper, har utsetts till ny
VD för Holmen Paper fr o m 1 juni 2001.

Göran Lundin har från samma datum utsetts till vice VD i Holmen AB, där
han kommer att arbeta med speciella uppdrag för VD och koncernchefen Per
Ericson.

I samband med chefsbytet den 1 juni 2001 övergår Holmen Kraft med Åke
Eklöf som VD till att utgöra ett eget affärsområde, direktrapporterande
till koncernledningen med Göran Lundin som ansvarig.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel. 08-666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser