Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2014-03-12

Nils Ringborg har utsetts till ny VD för affärsområdet Holmen Paper och ingår därmed också i Holmens koncernledning.

Nils Ringborg efterträder Henrik Sjölund när denne övergår i sin nya roll som VD och koncernchef för Holmen den 9 april. Nils Ringborg är idag marknadschef på Holmen Paper.

- Nils och hans team på marknadsavdelningen har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla försäljningen under en svår tid. Holmen Paper får en ledare med ett stort nätverk och en bra känsla för våra affärer. Vi får dessutom ytterligare en driven och strategisk kraft i koncernledningen, säger Henrik Sjölund.

- Vi har en klar strategi där den svenska verksamheten ytterligare fokuseras mot specialpapper baserade på färska fibrer och Madrid-verksamheten fortsatt producerar tidningspapper med returfiber som råvara, säger Nils Ringborg.

Rekrytering av ny marknadschef för Holmen Paper pågår.

________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, Kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser