Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-06-26

Länsstyrelsen i Östergötland, miljöprövningsdelegationen, har beslutat ge Holmen Timber tillstånd att uppföra och ta i drift ett sågverk vid Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping. Slutliga driftsvillkor meddelas under hösten.

Sågverket beräknas fullt utbyggt ha en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. Driftstart är planerad till årskiftet 2009-2010. Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas bemanningen uppgå till cirka 140 personer.

För ytterligare information kontakta gärna:
Håkan Lindh, VD Holmen Timber, tel 070-328 99 46 eller
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen AB, tel 070-212 97 12.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser