Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-09-02

Det har i finsk dagspress förekommit spekulation om en eventuell strukturaffär gällande tidningspapper mellan Holmen, Norske Skog och Stora Enso. Med anledning av detta vill Holmen meddela att inga diskussioner pågår i enlighet med de uppgifter som publicerats.
 

Kontaktperson:
Ingela Carlsson, informationsdirektör, Holmen, tel. 070-212 97 12 

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 2 september 2010 kl.15.00.

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser