2013-05-21

Holmen Papers tidigare aviserade stängningar av PM 3 vid Hallsta Pappersbruk och PM 51 vid Bravikens Pappersbruk genomförs under senare delen av september. Kapaciteten minskas därmed permanent med 140 000 årston SC-papper och 200 000 ton tidningspapper.

Holmen Paper kommer dessutom, på grund av ombyggnad och anpassning till den nya strukturen, tvingas dra ned ytterligare 10 procent av företagets tillgängliga kapacitet i Sverige under tredje kvartalet.

De pågående omstruktureringarna genomförs mot bakgrund av betydande förluster i verksamheten.

-         De omfattande kapacitetsneddragningar som aviserats kommer successivt att medföra en bättre marknadsbalans under 2013, konstaterar Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 21 maj 2013 kl.10:00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019