Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-05-21

Holmen Papers tidigare aviserade stängningar av PM 3 vid Hallsta Pappersbruk och PM 51 vid Bravikens Pappersbruk genomförs under senare delen av september. Kapaciteten minskas därmed permanent med 140 000 årston SC-papper och 200 000 ton tidningspapper.

Holmen Paper kommer dessutom, på grund av ombyggnad och anpassning till den nya strukturen, tvingas dra ned ytterligare 10 procent av företagets tillgängliga kapacitet i Sverige under tredje kvartalet.

De pågående omstruktureringarna genomförs mot bakgrund av betydande förluster i verksamheten.

-         De omfattande kapacitetsneddragningar som aviserats kommer successivt att medföra en bättre marknadsbalans under 2013, konstaterar Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 21 maj 2013 kl.10:00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser