Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-01-29

Holmen offentliggör bokslut för 2000 måndagen den 5 februari.

Med anledning härav inbjuder vi till press- och analytikerkonferens
samma dag, kl. 14 30, då VD och koncernchef Per Ericson presenterar och
kommenterar bokslutet.

Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii park,
Stockholm.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
InformationsdirektörOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser