Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-12-22

Skattemyndigheten har beslutat att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 Mkr, vilket skulle motsvara en skattekostnad på drygt 700 Mkr. Beslutet baseras på bolagets kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som redovisades i deklarationen för år 2001.

Bolaget anser att skattemyndighetens beslut saknar rättslig grund och avser att överklaga beslutet till länsrätten.

Vid frågor, kontakta Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08-666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser