2003-12-22

Skattemyndigheten har beslutat att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 Mkr, vilket skulle motsvara en skattekostnad på drygt 700 Mkr. Beslutet baseras på bolagets kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som redovisades i deklarationen för år 2001.

Bolaget anser att skattemyndighetens beslut saknar rättslig grund och avser att överklaga beslutet till länsrätten.

Vid frågor, kontakta Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08-666 21 00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019