Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-01-08

Holmen avser överklaga skattemyndighetens beslut om att eftertaxera
dotterbolaget MoDo Capital AB. Det sammanlagda beloppet för skatter och
avgifter uppgår till cirka 500 Mkr.

Bolaget delar inte skattemyndighetens syn i ärendet.

Bolaget anser att saken redan är slutgiltigt prövad och avgjord.
Skattemyndigheten granskade ärendet redan 1998 och godkände då inte
avdraget. Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten gav bolaget rätt och
medgav avdraget i dom den 22 maj 2001. Domen överklagades inte av
skattemyndigheten och har därmed vunnit laga kraft.
Bolaget anser att möjlighet till eftertaxering inte föreligger och delar
inte heller i övrigt skattemyndighetens bedömning.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens ekonomi- och
finansdirektör Anders Almgren. Tel. 08-666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser