Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-02-08

Holmen och E.ON har idag tecknat avtal om att tillsammans utveckla vindkraft i Örnsköldsvik kommun.

- Avtalet innebär ett viktigt steg mot  ökad produktion av förnybar el i Sverige, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall.

Vindkraftverk planeras att byggas inom tre olika vindkraftsområden, i huvudsak belägna på Holmens marker och samtliga utpekade av Örnsköldsviks kommun som lämpliga. Årsproduktionen beräknas till cirka 330 GWh och omfattar
cirka 70 vindkraftverk. Ambitionen är att även teckna avtal med privata markägare i dessa områden.

- Samarbetet ligger helt i linje med E.ONs strategi att bidra till energiomställningen i Sverige och för att lyckas med detta är samarbetet med stora industriella partners avgörande, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för E.ON Sverige.

Samarbetet bygger på gemensam projektutveckling och en intention att investera tillsammans. Detta för att förverkliga E.ONs och Holmens gemensamma ambitioner att bygga ytterligare förnybar elproduktion. Holmen har här en unik position som en av Sveriges största markägare, medan E.ON är ledande när det gäller industriellt uppförande av vindkraftparker.

- Om samarbetet faller väl ut  finns förhoppningen om ytterligare samarbeten kring nya områden, säger Jonas Abrahamsson.

Målet är att ha alla verken på plats till 2015. Beslut om investeringen fattas tidigast 2013.

___________________
För ytterligare information kontakta:
Brynolf Alexandersson, chef för Holmen Energi, tel. 076-110 55 01
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser