Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-04-19

Holmen har beslutat att lokalisera centrala stödfunktioner - IT och ekonomi - till Norrköping. Ett trettiotal nyanställningar är att vänta.

Norrköpings betydelse för Holmen-koncernen har ökat de senaste åren. Uppstarten av Bravikens Sågverk har medfört totalt över 100 nya arbetstillfällen inom affärsområdena Holmen Timber och Holmen Skog, som ansvarar för råvaruförsörjningen till både sågverket och Bravikens Pappersbruk.

När Holmen nu samordnar dessa stödfunktioner till affärsverksamheten blir Norrköping naturlig lokaliseringsort.

- Vi vill samordna de här funktionerna och tycker Norrköping är en bra ort för rekrytering av lämpliga kompetenser samtidigt som det är nära delar av vår verksamhet, säger Magnus Hall, vd och koncernchef.

I Norrköping finns redan, förutom affärsområdena Holmen Skog och Holmen Timber, även Holmen Paper representerat.

______________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser