Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-02-07

Holmen Paper investerar 200 miljoner kronor för att omstrukturera energi-försörjningen vid Hallsta Pappersbruk. Investeringen är den enskilt största i bruket sedan bygget av pappersmaskinen PM 11 2002.

De planerade åtgärderna stärker brukets konkurrenskraft och är ett led i omställningen till tvåmaskinsbruk.

-  Vi ger Hallsta Pappersbruk helt nya möjligheter inför framtiden, säger Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper. Genom förbättrad värmeåtervinning från pappersmaskiner och massatillverkning kommer vi att kunna köra bruket på ett mer energieffektivt sätt.

Omstruktureringen omfattar också stängningen av de två gamla fastbränsle-pannorna, vilket möjliggörs när pappersmaskinen PM 3 som tidigare meddelats stängs under andra halvåret 2013. I investeringspaketet ingår även modernare och effektivare övervakning av processen.

-  Hallsta Pappersbruk blir efter dessa investeringar ett modernt bruk med två pappersmaskiner med ledande positioner inom sina nischer – magasin- respektive bokpapper. Bruket blir också en betydelsefull leverantör av biobränsle då vi får ett överskott av bark som tidigare eldats i fastbränsle-pannorna, säger Henrik Sjölund.

Investeringen ska vara fullt genomförd till sommaren 2014.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 februari 2013 kl.12.40.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser