Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-03-12

Holmen samlar sina resurser för affärsutveckling genom att inrätta en ny stabsenhet, Holmen New Business Development.

-  Genom den nya enheten förstärker vi arbetet med att ta fram nya produkter och det blir en tydligare del av koncernledningens agenda, säger Magnus Hall, VD och koncernchef.

Ola Schultz-Eklund, för närvarande platschef för Holmens kartongbruk i Workington, har utnämnts till chef för den nya enheten och kommer att ingå i koncernledningen. Han tillträder den 1 september. Fram till dess kommer gruppen att sortera under koncernstab Teknik. Rekrytering av ny platschef till bruket i Workington pågår.

I och med detta kommer Ola Schultz-Eklund även att lämna ordförandeposten i Confederation of Paper Industries, CPI.

_________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Wird, teknisk direktör Holmen, tel. 070 - 571 60 89
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 12 mars 2013 kl.13.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser