Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-08-12

Nästan på dagen två år efter nedläggningsbeskedet signerade Holmen och Vänersborgs kommun på torsdagen överlåtelsehandlingarna för industrimarken i Vargön. Nu öppnas nya möjligheter för området.

Holmen har ägnat stor kraft åt att skapa möjligheter för nya verksamheter att etableras på industriplatsen. De gamla industrilokalerna rivs, ett arbete som med ett fåtal undantag beräknas vara färdigt i början av 2011.

På området har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1869, men Holmen övertog Wargöns Bruk först 1970. Tillverkningen av bestruket tryckpapper upphörde i december 2008 då lönsamheten inte längre kunde upprätthållas.

Sedan verksamheten lades ner har ett ambitiöst arbete kring miljöåtgärder för industriplatsen bedrivits i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vänersborgs kommun. Föroreningar som orsakats av Holmen sedan företaget övertog Wargöns Bruk och som kräver åtgärder, huvudsakligen oljespill på olika platser, kommer att åtgärdas av Holmen.

Rivningsarbetet utförs av Demcom (tidigare LODAB). Miljöutredningen har letts av miljökonsulten Golder Associates.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Winter, platschef Wargöns Bruk, tel. 070-207 51 13Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser