Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2015-09-21

Holmen grupperar om i koncernledningen efter att bolagets tekniske direktör Staffan Jonsson gått bort efter en tids sjukdom. Ola Schultz-Eklund efterträder Staffan Jonsson som teknisk direktör och Fredrik Nordqvist blir vd för affärsområdet Holmen Energi.

Ola Schultz-Eklund tar över rollen som teknisk direktör. Ola är för närvarande direktör för affärsutveckling och innovation och var dessförinnan platschef på bruket i Workington. Tekniske direktören ingår i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen.

Fredrik Nordqvist blir vd för affärsområdet Holmen Energi. Fredrik är i sin nuvarande position chef för vindkraft i Holmen Energi och kommer att kvarstå i den rollen. Vd för Holmen Energi kommer fortsättningsvis att rapportera till vice vd och ingår inte i koncernledningen.

Ola och Fredrik tillträder sina nya roller omgående.

- Staffan Jonsson var med sin erfarenhet och kunskap en fantastisk tillgång och en mycket uppskattad kollega. Under sina många år på Iggesunds bruk var hans insatser ovärderliga i arbetet med att befästa positionen som en skogsindustriell anläggning i världsklass, senast manifesterat genom investeringen i en ny sodapanna 2012, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Holmens koncernledning består efter förändringarna av följande personer:

Henrik Sjölund, vd och koncernchef
Anders Jernhall, vice vd samt finans- och ekonomidirektör
Annica Bresky, vd Iggesund Paperboard
Nils Ringborg, vd Holmen Paper
Johan Padel, vd Holmen Timber
Sören Petersson, vd Holmen Skog
Lars Ericson, chefsjurist
Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser