Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2012-06-07

Kammarrätten i Stockholm har den 7 juni 2012 avkunnat dom i skattemål för Holmens dotterbolag Modo Capital AB. Kammarrättens dom innebär att länsrättens dom fastställs och att Modo Capital nekas värdeminskningsavdrag för taxeringen 1997. Skattekostnaden har sedan tidigare betalats och kostnadsförts och påverkar därmed inte koncernens resultat eller kassaflöde. Holmen kommer att analysera domen för att besluta om eventuellt överklagande.

_____________________________________________________
Kontaktpersoner:
Anders Jernhall, ekonomi och finansdirektör, Holmen, tel 08-666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 juni 2012 kl. 16.30.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser