Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-08-13

· Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-juni blev 1 277 (januari-juni 2001: 1 309) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 258 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 181 Mkr.

· Resultatet för andra kvartalet uppgick till 572 (januari-mars: 705) Mkr. Första kvartalets resultat inkluderar 110 Mkr från försäljning av utbytt pappersmaskin.

· Resultatet efter skatt blev 1 013 (917) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 12,67 (11,47) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,6 (13,5) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Holmen Papers leveranser ökade jämfört med första kvartalet men produktionen fortsatte att begränsas. Priserna var oförändrade.

· För kartong var marknadsläget fortsatt svagt. Iggesund Paperboards leveranser och priser var oförändrade jämfört med första kvartalet. Produktionen begränsades, men i mindre utsträckning än tidigare.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser