2016-04-18

Holmens ekonomiska rapportering 2017 sker enligt följande:

8 februari       Bokslutsrapport för 2016
3 maj             Delårsrapport, januari – mars
17 augusti      Delårsrapport, januari – juni
24 oktober      Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 27 mars.

Årsredovisning för 2016 offentliggörs i början av mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2016 kl.14.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019