2009-05-11

Datum för finansiella rapporter och årsstämma 2010
Holmens ekonomiska rapportering 2010 sker enligt följande:

4 februari Bokslutsrapport för 2009

6 maj Delårsrapport, januari - mars

11 augusti Delårsrapport, januari - juni

26 oktober Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2009 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019