Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2009-05-11

Datum för finansiella rapporter och årsstämma 2010
Holmens ekonomiska rapportering 2010 sker enligt följande:

4 februari Bokslutsrapport för 2009

6 maj Delårsrapport, januari - mars

11 augusti Delårsrapport, januari - juni

26 oktober Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2009 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser