2008-06-17

Holmens ekonomiska rapportering 2009 sker enligt följande:

5 februari Bokslutsrapport för 2008

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

4 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2008 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019