Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-06-17

Holmens ekonomiska rapportering 2009 sker enligt följande:

5 februari Bokslutsrapport för 2008

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

4 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2008 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser