2016-10-31

Annica Bresky, som fram till nu varit affärsområdeschef för Iggesund Paperboard, lämnar Holmen och går till ett nytt uppdrag inom Stora Enso som chef för division Consumer Board. Annica Bresky lämnar sin befattning med omedelbar verkan.

Rekryteringen av ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard kommer att inledas. Tills vidare fungerar VD och koncernchef Henrik Sjölund som chef för affärsområdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, Holmen, tel. 070 212 9712

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl.08.00 CET.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019