Holmen Skog satsar för att höja produktiviteten i skogen. På kort sikt gäller det att använda befintlig teknik på bästa sätt. På längre sikt gäller det att utveckla effektivare, bränslesnålare och skonsammare maskiner.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-11-19

Jonas Eriksson, Holmen Skogs produktionschef på stab skogsbruk

 

Men de framtida skogsmaskinerna ska inte bara vara snabba och effektiva – de ska också vara skonsamma mot marken och anpassade efter förarens behov.
– Utvecklingen framöver handlar om att ta bort eller automatisera vissa arbetsmoment, till exempel att kranens rörelse kan göras mer automatiserad. Holmen Skog har också använt en drivare under en testperiod med gott resultat. Det är en maskin som både skördar och skotar – virket läggs aldrig på marken. Vi har nu beställt en ny och större drivare som kommer under hösten 2013, säger Jonas Eriksson, produktionschef på Stab Skogsbruk, Holmen Skog.

 

Holmen Skog har under sex månader även testat elhybridskotaren El-Forest, som drivs av en elmotor i varje hjul.
– I den första prototypen minskade dieselförbrukningen med trettio procent. Eftersom varje hjul drivs individuellt blir det också mindre markskador. Med start under hösten kommer Skogforsk att under ett år utvärdera El-Forest vad gäller produktivitet, bränsleförbrukning och påverkan på marken, säger Jonas Eriksson.

 

Ställer Holmen krav på sina entreprenörer att de använder den senaste tekniken?
– Ja, vi kräver att de ska använda bästa möjliga teknik. Vi för också en dialog med dem för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. Entreprenörerna är väldigt kunniga, det är ofta från dem som nya idéer på tekniklösningar kommer.

 

Så satsar Holmen Skog för att öka produktiviteten:

  • Nyttjar befintlig teknik för att maximera effekten. Till exempel flerträdshantering. Ser till att både entreprenörer och egna lag har en hög ambitionsnivå och använder senaste tekniken. Samarbete och dialog är viktigt.
  • Testar ny teknik. El-Forest och en ny drivare från Komatsu är exempel på maskiner som kommer att köras på Holmens marker under 2013.
  • Samverkar. Steget från prototyp till en maskin i serietillverkning är stort. Holmen Skog arbetar för att hittar nya former för samverkan där skogsföretag, forskare och maskintillverkare gemensamt utvecklar morgondagens teknik.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019