Holmen har nyligen – som enda svenska företag – fått en placering på Carbon Performance Leadership Index.

2012-10-24

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell sammanslutning som representerar över 650 institutionella investerare som sammantaget förvaltar 78 000 miljarder USD. CDP genomför årligen världens största kartläggning av hur företag redovisar koldioxidutsläpp och vilken förmåga de har att hantera utsläppen och klimatförändringar.

 

Vid årets utvärdering uppmärksammades Holmen för sin klimatstrategi och sättet att rapportera klimatdata. Som ett resultat av detta är Holmen – som enda svenska företag - nu upptaget på Carbon Performance Leadership Index. Syftet med denna typ av index är att göra det lättare för investerare att identifiera företag som arbetar på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

 

Lars Strömberg, chef för miljö- och hållbarhetsfrågor med ansvar för att besvara enkäten, kommenterar: ”Det är ett team-work med många medarbetare involverade och redovisning av ett stort antal miljö- och klimatuppgifter som ligger bakom denna framgång. Holmens strategi med investeringar i energipannor vid såväl Iggesunds Bruk som vid bruket i Workington har varit viktiga för framgången. De gör att användningen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid kommer att minska i väsentlig grad. Denna typ av utvärderingar är viktiga för att kunna utveckla hållbarhetsarbetet. Att Holmen placeras högt i index är ett bevis på att ett aktivt hållbarhetsarbete och en tydlig kommunikation om detta stärker Holmens varumärke och ökar vår trovärdighet på hållbarhetsområdet.”Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019