Med årstiden och det kallare vädret kommer också vinterstormarna. En storm kan orsaka omfattande skador i skogen med fällda och knäckta träd som följd. Här har du en enkel checklista ifall din skog skulle drabbas.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2015-11-30
 1. Tänk på säkerheten

  Vid stormfällning kan träd välta långt efter att själva stormen passerat. Kom ihåg att alltid avvakta tills det är säkert att beträda olycksområdet. Anlita proffs om du inte själv är mycket erfaren och har särskild utbildning. Ta inga onödiga risker. Och arbeta aldrig ensam!
 2. Skaffa dig överblick

  Inventeringen ska uppskatta skogsskadans omfattning och geografisk lokalisering. Vill du ha hjälp - kontakta din virkesköpare på Holmen Skog, så hjälper vi dig med inventering, ger råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med. Efter en storm kan följdskador uppstå, till exempel angrepp av skadeinsekter. Fortsätt därför löpande att kontrollera det drabbade området flera år efter att själva skadan uppstod.
 3. Kontakta ditt försäkringsbolag

  Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. För att försäkringsbolaget ska kunna avgöra ersättningsnivå så krävs oftast en besiktning. Det kan vara lämpligt att anlita en tredje part som utför besiktningen. Besiktningen innebär att skadans omfattning, till exempel volym och areal, fastställs. Vill du ha hjälp med detta - kontakta din virkesköpare på Holmen skog.
 4. Planera för skötselåtgärder

  Efter en större storm är ofta avverknings- och skogsvårdsresurser mer efterfrågat. Det är därför viktigt att tidigt säkra att det finns resurser tillgängliga för eventuella skogliga åtgärder. Ta gärna kontakt med din virkesköpare på Holmen Skog för att få råd och hjälp med skogliga åtgärder.
 5. Glöm inte bort lagar och regler

  I samband med skador orsakade av storm är det vanligt att snabbt vilja sätta igång med åtgärder. Men glöm inte de lagar och riktlinjer som finns gällande skogsbruk. De två viktigaste sakerna att säkerställa är att du gör avverkningsanmälan i god tid, samt att du har koll på i vilka bestånd lagen kräver föryngring.
 6. Bevara värdet i virket

  Veden i vindfällda och knäckta träd torkar, vilket påverkar virkesvärdet. Men så länge träden har rotkontakt behåller sig veden färsk, även om de ligger ned på marken. När du prioriterar vilka träd som ska tas om hand först kan det därför vara lämpligt att låta träd med god rotkontakt vänta. Den största tidspressen för att få ut virket ur skogen sätter skadeinsekterna. Med vårvärmen börjar de att föröka sig och kan då sprida sig snabbt, även till friska träd.
 7. Planera din ekonomi

  En skogsskada kan få stor påverkan på skogens och virkets värde. Men med kunskap och planering kan du minimera de ekonomiska skadorna. Genom din virkesköpare kan du få kontakt med ekonomiska rådgivare som kan hjälpa dig
 8. Förebygg skador

  Genom förebyggande åtgärder och att rusta dig med kunskap kan du som markägare minska riskerna för att din skog drabbas av stormskador. Är du virkesleverantör till holmen? Logga in på Holmens webb för skogsägare, Min skog, och läs mer om vad som är viktigt att tänka på i samband med skogsskador.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019