Onsdagen den 31 augusti var statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt ett flertal lokala politiska företrädare ute i Holmens skogar utanför Örnsköldsvik.

2016-09-01

 

Besöket inleddes med en information om hållbart skogsbruk. Därefter fick deltagarna se praktiska exempel på skörd, återväxt och bra miljöhänsyn. 

- De fick se på vilket sätt vi tar miljöhänsyn och verkar för biologisk mångfald. Vi var tydliga med att vi anser att det är bättre att förstärka naturvärden i redan avsatta områden än att avsätta ytterligare områden. Detta visade vi genom konkreta exempel säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog, som deltog under besöket. 

Skogen har en omloppstid på 70 till 90 år. Det ställer krav på långsiktighet och stabilitet både bland skogsägare och i politiken. Sverige har en av världens äldsta lagar med krav på återväxt. Den är ett tydligt exempel på hur politikerna och näringen kan samverka för att skapa bra förutsättningar för samhället och branschen. 

- Jag tog tillfället i akt att tala med statsministern om att vi som skogsägare upplever en brist på långsiktighet och stabilitet i politiken. Vägen framåt för Sverige handlar om att bruka skogen och nyttja vår fina råvara - den färska fibern. För det krävs en politisk insats både på nationell och europeisk nivå. Vill vi nå ett hållbart samhälle kan vi inte avstå mer areal från brukande, utan tvärtom behöver vi bruka och skörda mer i framtiden, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen. 

Besöket, som var mycket uppskattat, avslutades med att statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht planterade var sin skogsplanta.

 

Stefan Löfven, Sven-Erik Bucht samt ett flertal lokala politiska företrädare ute i Holmens skogar. 

 

Sören Petersson och Henrik Sjölund berättade om Holmens hållbara skogbruk.

 

Avslutningsvis fick statsminister Stefan Löfven plantera en skogsplanta. Här med hjälp av skogsskötselchef Olov Norgren.

 

Fotograf: Jonas Forsberg

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019