Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Tillsammans med flera andra stora skogliga aktörer vill vi slå ett slag för att arbeta inom vår sektor. Det gör vi i en gemensam satsning för utbildning och jobb inom skogsbranschen.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2013-03-22

Informationssatsningen Jobb i skogen (#jobbiskogen) drar i gång i sociala medier den 22 mars. Syftet är att visa på det stora utbudet av utbildningar och yrken inom en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. På Twitter kan du följa kampanjen under #jobbiskogen

 

Bakom satsningen står Föreningen Skogen, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Holmen, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Linnéuniversitetet LNU, Landsbygdsdepartementet, Elmia Wood, Mellanskog, Skogforsk och Sveaskog.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser