Skogsbruket satsar 50 miljoner kronor på forskning och utveckling för att öka produktiviteten och skonsamheten.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2014-02-24

De senaste åren har den skogstekniska utvecklingen stagnerat. Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, avsatte redan under 2013 fyra miljoner kronor i en testsatsning på teknikinnovation. Hälften gick till teknikprojekt inom Skogforsk. Den andra hälften gick till en pott som innovatörer och branschfolk kunde söka. Fem företag beviljades medel, i en tävling som påminde om TV-programmet Draknästet.

 

– Intresset har varit över förväntan, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef inom Holmen Skog och ansvarig för skogsteknisk utveckling.

 

Nästa steg i den strategiska satsningen sträcker sig över fyra år. 2014 satsar skogsbruket 12 miljoner kronor inom tre områden – innovation för produktiv och skonsam drivningsteknik, bättre beslutsstöd och drivningsplanering samt effektivare föryngring.

 

I ett första steg ska Skogforsk tillsammans med maskintillverkare, entreprenörer, innovatörer och övriga skogsbruket utveckla ny teknik som ska minska skogsmaskinernas markpåverkan och påfrestningar på föraren, men även sänka bränsleförbrukningen. Det finns också planer på att utveckla nya planeringsstöd baserade på flygburen laserskanning och GIS som kan minska markskadorna och effektivisera virkesflödena.

 

Förhoppningen är att de nya lösningarna ska ge effektiviseringsvinster, motsvarande en dryg miljard kronor per år. Holmen och andra skogsföretag stöttar denna satsning genom sitt ekonomiska bidrag till Skogforsk.

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019