I oktober tar Iggesund Paperboard i drift en ny reningsanläggning som ska säkerställa att det vatten som företaget släpper ut från Iggesunds Bruk ska ha en hög grad av renhet. I och med driftsstarten har Iggesunds bruk en vattenrening där mekanisk och biologisk rening kompletteras med kemisk behandling. En dryg kvarts miljard,  närmare bestämt 256 miljoner kr, har det kostat att föra fram Iggesunds Bruk till ett spetsläge inom vattenrening.

2009-10-20

– Det nya reningssteget innebär att vi kan leva upp till de miljökrav som kan ställas på oss inom överskådlig tid. Vi minskar utsläppen av närsalter som fosfor och kväve som är särskilt kritiska för den redan övergödda Östersjön, och dessutom kan vi kraftigt minska den svaga bruntoning av vattnet som kommit från fabriken, säger en nöjd platschef, Staffan Jonsson.

 

Det är framför allt Iggesunds storskaliga kombination av biologisk och kemisk rening som är något utöver det vanliga. På Naturvårdsverket följer man projektet och ser fram emot kommande utvärderingar.

 

– Det är mycket intressant kombination av reningstekniker och vi har stora förhoppningar på att det ska visa sig vara ett effektiv sätt att minska utsläppen från den här typen av skogsindustrier, kommenterar Erik Nyström, handläggare vid Naturvårdsverket.

 

Vid Iggesunds Bruk tillverkas kartongen Invercote, som används i allt från bokomslag till förpackningar där designmöjligheter och färgåtergivning är av yttersta vikt. Bruket är i många avseenden ett föredöme när det gäller miljöarbete inom pappersindustrin. Anläggningen drivs redan till 95 procent av bioenergi och målet är att inom kort helt upphöra med användning av fossila bränslen.

 

– Visionen är ett bruk som är helt biobränsledrivet, utan utsläpp av koldioxid från fossila källor. Våra utsläpp till luft och vatten i övrigt ska vara låga och befästa den topposition vi redan befinner oss i när det gäller produktkvalitet, säger Staffan Jonsson..

 

Han understryker också den miljömässiga betydelsen av att man tillverkar kartong som går utmärkt att återvinna, antingen som material eller energi, samtidigt som skogsråvaran är förnybar.

 

– Papper och kartong är oöverträffade material ur hållbarhetssynpunkt och det blir bara bättre när vi kan minska vår tillverknings miljöpåverkan.

 

För Staffan Jonsson och hans medarbetare vid Iggesunds Bruk fortsätter det envisa arbetet med att stegvis förbättra både produkter och hållbarhet.

 

– Våra konkurrensfördelar är i första hand produktkvalitet och kvalitetsjämnhet. Men vi kan inte komma ifrån att vårt hållbarhetsarbete blivit allt viktigare för våra kunder, betonar han.

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019