När det dimper ner en trycksak med pappersprover är mottagaren oftast mest intresserad av proverna. När Iggesund Paperboard denna vinter börjar distribuera en provbok för Invercote G, Invercote Creato och Invercote Duo finns det all anledning att studera de präglingar som förhöjer effekten av de foton som ingår.

2016-01-26

”Vi har i första hand arbetat med att prägla detaljer i foton. När man gör det måste man tänka på att man inte förändrar eller förvrider bildens grundtanke”, berättar Alex Guglielmi, Iggesund Paperboard. 

”Invercote har en dimensionsstabilitet och en flexibilitet som gör den fantastisk för den som vill utnyttja präglingen för att ge en trycksak en tredje dimension. Den kan förhöja den taktila upplevelsen, öka uppmärksamheten och inte minst förstärka upplevelsen av kvalitet”, säger Alex Guglielmi, en av Iggesunds marknadstekniker som övervakat produktionen med speciell inriktning på just präglingarna. 

För att prägla med hög kvalitet krävs bra verktyg. I den här produktionen har Iggesund samverkat med den schweiziska verktygsmakaren SMR Stanztechnik.

”I provboken har vi i första hand arbetat med att prägla detaljer i foton. När man gör det måste man tänka på att man inte förändrar eller förvrider bildens grundtanke”, understryker Alex. 

Ett exempel är den stora präglingen av en ö på omslaget, en prägling som löper över omslag, rygg och baksida. Där gjorde ett första präglingstest att en sten som bildmässigt var i bakgrunden, plötsligt upplevdes som om den hade förflyttats närmare beskådaren. 

”Det blev nödvändigt att göra om verktyget för att slippa den effekten, och nu har vi hittat fram till rätt balans mellan bilden och präglingen”, understryker han. 

På liknande sätt fick man arbeta om präglingen av ett öga på en annan bild. Effekten var inte tydlig nog, utan man fick bygga om verktyget för att skapa ett mer påtagligt intryck. 

Verktyget till det präglade ögat justerades för att få en starkare effekt.

 

”På champagneglaset försökte vi skapa så mycket djup som möjligt. Invercote Duo är ett mycket bra material för att upptäcka begränsningarna med prägling. Att efterbehandla materialet med olika lacker framhäver präglingen och champagnebubblorna, och tillsammans ger de ett sofistikerat slutresultat.” 

En annan effekt som Alex gärna kommenterar är hur trycket och präglingen av ordet Invercote sammanfaller på provbokens första sida. 

”Här är det väldigt lätt att det går fel. När präglingen görs utefter raka tryckta linjer är det mycket enklare att urskilja minsta misspass. Här måste man vara oerhört noggrann, inte minst eftersom präglingen i sig kan åstadkomma små förskjutningar i materialet. Jag brukar rekommendera att man försöker begränsa antalet tryck på arket för att minimera denna påverkan”, betonar Alex. 

Vid tryck- och efterbehandlingsprocesser som kräver flera tryckgenomgångar fungerar Invercote utmärkt för att undvika misspass. I vanliga fall brukar tryckare försöka övertala sina kunder att begränsa antalet tryckgenomgångar för att undgå detta problem, men Invercote’s dimensionsstabilitet gör det möjligt att ta sig an de mest komplicerade tryckjobben. För att demonstrera Invercote’s överlägsenhet på detta område har Iggesund genomfört flera lyckade tryckprojekt med över 20 tryckgenomgångar. Höga tryckkostnader avskräcker ofta sådana åtaganden, men för dem som är beredda att spendera en del pengar på efterbehandling kan Invercote närmast betraktas som en garanti för ett exceptionellt slutresultat. 

Tryckningen av Iggesunds provbok har hanterats av VR Print i Storbritannien och präglingsverktygen har framställts av SMR Stanztechnik  i Schweiz.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019