Entreprenören Skogsnicke, som anlitat arbetskraft från Kamerun, har under vintern uppmärksammats i media. Holmen Skogs kommunikationschef Jeanette Tretten, kan du beskriva det aktuella läget?


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2013-03-11

 

- I början av februari avslutades förhandlingarna mellan facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) gällande de plantörer från Kamerun som arbetat för företaget Skogsnicke AB under sommaren 2012.  Totalt tretton personer, som har gett GS-facket fullmakt, har fått rätt till ersättning. Den 28 februari gjordes utbetalningen som Holmen och SCA kompletterade med en ersättning för hemresa till Kamerun. 

Vad tycker Holmen om utfallet?
- Inför förhandlingarna gjorde GS-facket och SLA en undersökning av vilka avtal som ingåtts, vilket arbete som utförts och vilka utbetalningar som gjorts. Plantörerna har nu fått ersättning enligt kollektivavtal och frågan är hanterad inom ramen för hur vi löser tvister på den svenska arbetsmarknaden. 

Kan det finnas ytterligare personer som har rätt till ersättning och vad händer med dessa personer?
- Holmen anser att alla de som har arbetat för företaget Skogsnicke AB ska få den ersättning de har rätt till. Om det finns ytterligare personer som anser sig ha rätt till ersättning uppmanar vi dessa personer att kontakta SLA. 

Skogsnicke AB hade skickat ett anställningserbjudande till plantörerna på sex månader med månadslön. Borde de inte ha fått hela den ersättning som nämnts i anställningserbjudandet?
- GS-facket och SLA är två professionella parter på den svenska arbetsmarknaden. De har utrett, förhandlat och kommit fram till en ersättning. Vi förlitar oss på deras process. 

Innan de påbörjade sitt arbete i Sverige erhöll plantörerna ett anställningserbjudande som var utfärdat på en blankett från Migrationsverket. Detta låg till grund för deras arbetstillstånd, men är inte juridiskt bindande. Vad anser Holmen om detta?
- Vi tycker att det är viktigt att personer som kommer från andra länder för att arbeta i Sverige får en korrekt bild av både villkor och regelverk. Fortsättningsvis kommer vi att kontrollera samtliga entreprenörsanställdas arbetstillstånd. Om det finns brister i regelverket för arbetskraftsinvandring så är det en fråga som bör hanteras av ansvariga politiker.  

Hur agerar Holmen för att säkerställa att detta inte ska hända igen?
- När detta kom till vår kännedom i höstas påbörjade vi omgående ett förbättringsarbete. Såsom föregående säsonger ska entreprenörerna vara certifierade enligt PEFC. Vi kommer givetvis att fortsätta vårt samarbete med GS-facket. Inför kommande säsong kommer dessutom följande arbete att ske:   

  • Nya kontroller och rutiner vid avtalsupphandling. Vi kommer bland annat att göra en mer omfattande analys av tilltänkta entreprenadföretags ekonomi samt samla in namn på samtliga anställda och, i de fall de anställda kommer från ett land utanför EU, även arbetstillstånd. Vi kommer även i högre grad fokusera på de anställdas sociala förhållanden. 
  • Samtliga medarbetare på Holmen Skog som arbetar med upphandling av entreprenörstjänster kommer att genomgå en utbildning med fokus på bland annat skogsavtalet och arbetsmiljölagstiftning.
  • I samarbete med GS-facket kommer vi att genomföra kontroller i fält av samtliga skogsvårdsentreprenörer.
  • Vi kommer att kontrollera att entreprenörer och entreprenörsanställda genomgår ”Skötselskolan”. En webbaserad utbildning som även innehåller ett avsnitt om att vara anställd.

Holmens tidigare nyheter:

2013-02-08 Sakförhållanden klarlagda för plantörer från Kamerun

2013-01-24 Med anledning av Uppdrag Granskning

2013-01-23 Uppdrag GranskningHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019