God framförhållning och planering är viktigt för att plantorna ska få en bra start.  
– Planera för föryngring redan vid avverkningen, råder produktionsledaren Linnea Forsmark vid region Norrköping.


Kategorier: Holmen Skog

2012-02-24

Enligt skogsvårdslagen ska både skogsbolag och enskilda skogsägare återplantera senast tre år efter slutavverkning. Helst tidigare, för att plantorna inte ska få för stor växtkonkurrens på hygget.

 

Linnea Forsmark

 

Linnea Forsmark, som ansvarar för skogsvård på Holmens egen skogsmark i Kolmårdsskogarna, förbereder planteringen tidigt.
– Redan vid avverkningen bedömer jag om vi kan ta ut grenar, toppar och stubbar från marken. Sedan väljer jag den markberedning som passar bäst och vilka plantor jag ska sätta.

 

Bra markberedning ger de nysatta plantorna bättre förutsättningar att klara både snytbagge och konkurrens från andra växter. Bra planteringspunkter förebygger angrepp från de unga plantornas värsta fiende, snytbaggen.
 – Snytbaggen gillar inte öppna ytor, då får den torgskräck, säger Linnea Forsmark. Vår stora planta, Starpot 120, har bra tillväxt och efter en säsong bör den klara av angrepp från snytbaggen.

 

Tänk på det här inför planteringen:

  • Planera i god tid och bedöm redan vid slutavverkningen om grot och stubbar ska tas ut.
  • Välj markberedningsmetod efter traktens förutsättningar.
  • Välj rätt planta till rätt ställe och beställ dem i god tid, minst ett halvår i förväg.
  • Hantera plantorna rätt när de levereras. Ha så korta ledtider som möjligt med hänsyn till plantvården. Är de frysta ska de ställas isär och tina under kontrollerade former. I fält bör de helst stå under skuggväv. Se till att de hålls fuktiga fram till plantering.
  • I södra Sverige bör planteringen göras så tidigt som möjligt, plantorna bör vara i jorden före midsommar.
  • Har du tid och rätt kunskap att planera och plantera själv? Ta hjälp av proffs om du är osäker.

 

Läs mer om återväxt och hjälp med din skog

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019