Holmen kommer tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att studera hur yngre tallskogar påverkas av klövviltets bete. Under fem år ska 33 inhägnade områden följas.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2012-10-05

Älg och annat klövvilt orsakar stora ekonomiska skador för svenska skogsägare. Betet ger förluster i både kvalité och volym. För att studera effekterna kommer SLU:s institution för vilt, fisk och miljö att sätta upp 33 så kallade referenshägn på Holmens marker. Från Västerbotten i norr till Östergötland i söder.

 

Genom att sätta upp stängsel runt sju gånger sju meter stora ytor kommer betande vilt att hållas borta från yngre tallskogar. Till varje referenshägn finns en lika stor kontrollyta dit viltet har fri tillgång. Därmed kan utvecklingen på ytor som inte betas jämföras med ytor som exponerats för vilt.

 

– Hägnen gör det möjligt att studera hur träden och markens vegetation påverkas av viltbete. Det har en tydlig pedagogisk effekt. Många har helt enkelt glömt bort hur en skog som inte betats av klövvilt ser ut. Vi hoppas att det här på sikt kan bidra till att skapa en viltstam som är i bättre balans med fodertillgången i skogen, säger Peter Christoffersson, verksamhetsutvecklare viltförvaltning Holmen Skog.

 

Projektet har tillkommit på initiativ av Holmen, medan SLU:s institution för vilt, fisk och miljö genomför de vetenskapliga studierna.

 

För mer information, kontakta:

Peter Christoffersson, verksamhetsutvecklare viltförvaltning Holmen Skog,
070-602 39 94, peter.christoffersson@holmenskog.com

 

Professor Lars Edenius, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU,
070-550 1970, lars.edenius@slu.seHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018