Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Ny VD i Pressretur AB efter Göran Nilsson är jägmästare Andreas Boo. Andreas, som är 40 år, arbetar sedan 1999 inom Holmen-koncernen med strategiska inköp och försäljning.


Kategorier: Holmen , Holmen Paper , Tryckpapper

2013-05-23

Han har även erfarenhet från arbete inom den europeiska pappersindustrins branschorganisationer i Bryssel. Han tillträder 2 september och kommer parallellt med VD-uppdraget att arbeta vidare med vissa frågor inom Holmen-koncernen.

 

Pressretur AB ägs till lika delar av Holmen, SCA och Stora Enso och organiserar insamlingen av returpapper i Sverige med hjälp av delägda Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och ett tiotal privata avfallsföretag.

 

Företaget är en viktig part i den pågående politiska beredningen om hur avfallshanteringen ska hanteras i framtiden. Verksamheten bedrivs på uppdrag av ägarna och ett stort antal anslutna medie- och tryckeriföretag utan vinstintressen och finansieras av pappersproducenterna.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser