Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Vid Norrsjön utanför Norrköping gallrade Holmen i vintras ett område för att ge den speciella hagmarksfloran utrymme att utvecklas. Nu betar får i området för att hålla markerna öppna även i framtiden.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2012-06-14

Får betar i hage, träd och vatten i bakgrunden.

 

Bild: Sanna Strömberg, biolog, och Mats Journath, produktionsledare, kontrollerar att fåren gör sitt jobb.
Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder.

 

När de gamla betesmarkerna vid Norrsjön slyade igen fick de växter och djur som trivs i Sveriges öppna odlingslandskap svårt att överleva. Under vintern har Holmen därför varsamt återställt miljön och förstärkt markernas naturvärden. För att minimera slitaget på marken användes bland annat ett hästlag för att frakta ut timret.

 

En mer variationsrik betesmark med större gläntor, fristående träd och mer solinstrålning skapades. Området domineras fortfarande av björk, men med större åldersvariation. Hagarna blommar nu åter och betande får håller markerna öppna, vilket kommer att gynna hagmarksfloran.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser