Med hösten kommer starkare vindar och stormar. Som skogsägare kan det vara en källa till oro, men lugn. Det finns förebyggande åtgärder som kan minska risken för stormskador i din skog och skulle skogen trots allt drabbas lovar vi att göra vårt yttersta för att hjälpa dig.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2016-10-20

Säkerheten är A och O om din skog har skadats

Om din skog skadas är det viktigast att tänka på säkerheten. Avvakta alltid tills det är säkert att beträda olycksområdet. Anlita proffs om du inte själv är mycket erfaren och har särskild utbildning. Ta inga onödiga risker. Och arbeta aldrig ensam. Steg nummer två är att skaffa dig överblick över omfattningen och lokaliseringen av skogsskadan. Vill du ha hjälp med inventering - kontakta din virkesköpare på Holmen Skog.

I vårt avsnitt om skogsskador på webbtjänsten Min skog kan du läsa mer om hur du inventerar din skog och hur du gör för att prioritera säkerheten. Där får du även exempel på åtgärder som kan rädda delar av värdet i en vindfälld skog.

 

Nio steg som minskar risken för stormskador

 1. Rensa diken
  Underhåll dikessystem så att markvattnet inte stiger och ger ytliga rotsystem.
 2. Röj när träden är 2-3 meter höga
  Röj skogen när träden är 2-3 meter höga så att huvudstammarna tidigt kan utvecklas symmetriskt. Läs mer om röjning.
 3. Tidig gallring ger stormfast skog
  Gallra tidigt och inte för hårt för att skapa en stormfast och värdefull skog. Undvik gallring i skog högre än 20 meter. Risken för vindfällen är störst i nygallrade bestånd och ökar ju högre träden är. Läs mer om gallring.
 4. Behandla mot rotröta i samband med gallring
  Träd som angrips av rotröta blir stormkänsligare samtidigt som virkeskvalitén sjunker. Genom att använda rotrötehämmande medel vid gallring i Uppland och söder därom undviker du att din skog drabbas av angrepp av rotröta.
 5. Avvakta med gödsling
  Gödsla inte direkt efter gallring. Vänta omkring 5 år.
 6. Spara lövträd
  Viss lövinblandning i barrskogen är positivt.
 7. Vänta inte för länge med skörden
  Slutavverka tidigare i vindutsatta marker och anpassa hyggenas belägenhet så att angränsande skog inte exponeras i onödan. Se upp med hyggeskanter exponerade för vind då de lätt kan blåsa omkull. Gran är mer stormkänslig än tall och därför bör du inte vänta för länge med att föryngringsavverka granskog på god mark. Läs mer om skörd.
 8. Fröträd eller skärmträd?
  Avser du så småningom att självföryngra? Tänk då på detta redan vid gallringen och gynna framtida frö- eller skärmträd.
 9. Försäkring?
  Se över om din försäkring täcker stormskador.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019