2011-11-24

Iggesund Paperboard inleder i dag fackliga förhandlingar för att minska personalstyrkan i Strömsbruk med 20 personer. Huvudorsaken är ett lågt kapacitetsutnyttjande i kombination med ett utmanande marknadsläge.

Företagets förslag innebär att den årliga produktionskapaciteten sänks och anpassas till rådande marknadsförutsättningar. I Strömsbruks produktionsorganisation arbetar i dag cirka 90 personer.

Företagets målsättning är att personalminskningen ska kunna lösas med företagspensioneringar och erbjudanden om anställning vid Iggesunds Bruk.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019