Kartong är ett intressant material för flygbolagens matförpackningar – det har låg vikt, kan förses med barriärer och kan bearbetas till den nivå av elegans och kvalitetskänsla man vill ha. Nyligen har flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines System, introducerat en ny matbox tillverkad av färskfiberkartongen Incada.

2014-09-30

”När man skapar en förpackning för mat som ska serveras ombord är det många saker man måste ta hänsyn till. Förpackningen ska presentera maten på ett bra sätt, vikten ska vara låg, förpackningen ska kännas bra i handen, öppningen ska upplevas som smidig och naturligtvis ska förpackningen bevara intentionerna från vårt kök tills dess att den hamnar hos passageraren”, berättar Gustaf Öholm, chef för Onboard Concept, Service & Sales vid SAS.

 

När SAS lät utveckla en ny förpackning för maten ombord föll valet på att använda falskartongen Incada från Iggesund som utgångsmaterial.

 

Den tidigare lösningen höll inte måttet. SAS bestämde därför att leta rätt på en ny matförpackning som kunde leva upp till kraven – både visuellt och kvalitetsmässigt.

 

Känslan i materialet, ytbeläggningen och möjligheten till infärgning var viktiga parametrar.

 

Den nya måltidsförpackningen används till kvällsmål för passagerare i SAS Plus på nästan alla linjer utanför Norden. Nytt är också att allt innehåll – utom en chokladbit – produceras på samma ställe, av ett dedikerat team, något som man tror kommer att höja både kvalitet och kvalitetsjämnhet på måltiderna.

 

SAS förpackningsleverantör samarbetade med Elanders, som tidigare utvecklat en komposterbar förpackning för Malmö Aviation som dessutom rejält sänkte vikten. Uppdraget från SAS gällde att skapa en förpackning som var lätt att hantera, hade låg vikt och dessutom presenterade maten på ett elegant sätt.

 

”Vi valde Incada från Iggesund för styvhetens skull och belade den invändigt med en barriär av svartinfärgad polyetylen. Förpackningens utsida trycktes svart och sedan lade vi en hel del krut på att hitta en transparent film som fångade upp ett minimum av kondens så att det visuella intrycket av maten blev bästa möjliga”, berättar Tony Norén på Elanders.

 

Incada tillverkas vid Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington, England. Där har Iggesund gjort en radikal omläggning av energiförsörjningen, från fossil naturgas till bioenergi. Omläggningen är resultatet av en investering på £ 108 Million, och sänkningen av de fossila utsläppen motsvarar att man tagit 65 000 personbilar av vägen.

 

”Miljöaspekten är naturligtvis också en viktig del av vårt beslut. Självklart är det viktigt för oss att våra matförpackningar ha en hög standard ur miljösynpunkt”, slutar Gustaf Öholm.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019