Den 23 januari visar SVT:s Uppdrag Granskning ett program om entreprenören Skogsnicke AB. Holmen har anlitat företaget för att utföra skogsvård (plantering och röjning). Enligt Uppdrag Gransknings källor har de anställda i Skogsnicke AB inte fått avtalsenliga löner samt haft dåliga arbets- och bostadsförhållanden.

2013-01-23

- Alla som arbetar direkt eller indirekt med oss på Holmen Skog ska ha avtalsenliga löner, bra arbetsmiljö och skäliga villkor i övrigt. Vi samarbetar bara med företag som  ställer upp på dessa villkor, säger Jan Sandström, Skogschef region Örnsköldsvik.

 

Företaget Skogsnicke AB ansvarar för att verksamheten följer svensk lag och kollektivavtal. Detta inkluderar ansvaret för de anställda, deras arbetsmiljö och bostadsförhållanden. Om Skogsnicke AB skulle bryta mot lagen eller kollektivavtalet åligger det svenska rättsväsendet att utreda detta.

 

Holmen Skog har ett omfattande kontrollsystem vid upphandling av skogsvårdstjänster: 

  • I samband med avtalsförhandlingen förbinder sig det anlitade företaget att följa svenska lagar och kollektivavtal.
  • Inför varje skogsvårdssäsong samarbetar Holmen Skog med GS-facket och beslutar vilka företag som ska anlitas.
  • De företag som anlitas ska vara PEFC-certifierade. Certifieringsföretaget följer upp att PEFC-kraven efterlevs.

 

Dessutom har Holmen Skogs medarbetare en kontinuerlig dialog med entreprenören om hur arbetet fortlöper.


- Vi har haft ett affärsavtal med Skogsnicke. I det har han förbundit sig att följa kollektivavtal och svenska lagar. Vi på Holmen behöver bli bättre på att kontrollera att de företag som vi anlitar lever upp till det vi kommit överrens om. Det förbättringsarbetet pågår just nu, säger Jan Sandström.

 

För ytterligare information, kontakta Jeanette Tretten.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019