Varje ton kartong som Iggesund Paperboard tillverkade under 2008 innebar att nära 200 kg koldioxid bands i koncernens skogar . Det framgår av Holmen-koncernens hållbarhetsredovisning, ”Holmen och omvärlden 2008” som publicerades i april.


Kategorier: Iggesund Paperboard

2009-06-04

– Det blir allt viktigare med en redovisning av vår hushållning och vår miljöpåverkan. På ett knappt decennium har vår hållbarhetsredovisning blivit ett starkt verktyg i både säljarbete och kontakter med kapitalmarknaden, säger Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef vid Holmen.

 

Energi- och klimatfrågorna ger idag avtryck i så gott som all samhällsutveckling. För skogsindustrin innebär det stora möjligheter eftersom produkter och energi tillverkad av råvaror från uthålligt och miljömässigt brukade skogar är en styrkefaktor i en värld som allt mer inriktas i enlighet med begreppet hållbar utveckling.

 

– I en tid när allas ögon riktas mot klimatfrågan är det en enorm tillgång att tillverka produkter av naturlig råvara och energi som inte tär på ändliga resurser eller orsakar miljöproblem. Det är en stor tillgång för den skandinaviska skogsindustrin, men särskilt för oss inom Holmen, som har ett stort skogsinnehav och egen vattenkraft, fortsätter Lars Strömberg.

 

”Holmen och omvärlden” belyser hållbarheten i Holmens agerande, miljöpåverkan, personalpolitik och hur koncernens agerande påverkar den lokala ekonomin på orter där man är verksam.

 

Nytt för året är en utvecklad kolanalys, en genomgång av hur Holmens skogsinnehav och skogsbruk påverkar klimatet. Analysen, som baseras på forskningsresultat från Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer till slutsatsen att Holmens skogsinnehav och produkter årligen undandrar 1,3 miljoner ton koldioxid från atmosfären. Ser man till skogens årliga upptag av koldioxid så motsvarar det nära 200 kg per ton kartong, papper eller trävaror som produceras inom Iggesund Paperboard, Holmen Paper eller Holmen Timber.

 

– Kolanalysen är ett viktigt steg från vår sida att möta marknadens krav på redovisning av klimatpåverkan. Inom Holmen kan vi motivera allt det vi gör ur hållbarhetssynpunkt – och vi är ytterligt angelägna om att ha en transparent redovisning som ger marknaden de bästa förutsättningar att bedöma vårt agerande, understryker Lars Strömberg.

 

Holmen, som Iggesund Paperboard är en del av, är medlem i FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten at bilda fackföreningar.

 

Holmen är upptaget på flera internationella företagsindex var syfte är at göra det lättare för bland annat investerare att identifiera företag som arbetar med hållbarhetsfrågor på ett bra sätt, exempelvis FTSE4GOOD index och Storebrand ”Best in Class”.

 

Tidigare versioner av Holmen och omvärlden har rankats högt av både internationella och svenska bedömare. Redovisningen för 2007 uppfyller A-nivån enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative). ”Holmen and its world” är tillgänglig på svenska och engelska, och kan laddas ner på www.holmen.com

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019