Under hösten genomför Iggesund Paperboard en miljöutbildning för samtliga de närmare 900 anställda vid Iggesunds Bruk i Sverige. Deltagarna kommer att få en halv dags orientering i aktuella miljöfrågor.

2013-12-03

”Om våra medarbetare är kunniga i miljöfrågor så kommer de att bidra till att minska vår miljöpåverkan”, understryker Anna mårtensson, miljöchef vid Iggesunds Bruk.

 

Bakom utbildningen ligger önskemål både från myndigheter och certifieringsorgan, men också en önskan att göra fler anställda ännu mer medvetna om aktuella miljöfrågor som i ett led att minska miljöpåverkan.

 

”Vi tycker att det är viktigt att våra anställda vet var företaget står, vilken miljöpåverkan vi har haft historiskt och inte minst var vi står idag. Jag vill att våra medarbetare ska vara medvetna om hur de  faktiskt kan påverka vår miljö genom sitt beteende på sin arbetsplats”, säger Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesunds Bruk där kvalitetskartongen Invercote tillverkas.

 

”Mycket kan göras och har gjorts i form av stora investeringar. Men vi behöver också det vakande ögat från den enskilde medarbetaren, den som ser att ett flöde verkar felaktigt eller att en bullerkälla skulle kunna kapslas. Men det får man bara om den enskilde medarbetaren vet vilka krav som ställs  och varför, därför är den här utbildningen viktig”, fortsätter hon.

 

Iggesunds Bruks utsläpp till luft och vatten, energifrågor och hur restprodukter behandlas är viktiga inslag i det som förmedlas till alla anställda. Uppmärksamhet ägnas också åt de omfattande kontrollsystemen, som är betydligt mer omfattande än myndighetskraven. Utbildningen äger inte enbart rum i skolsalar, utan också ute i den industriella verkligheten, där deltagarna kan se vad som görs och vilka effekter det får.

 

För första gången redovisas också effekterna av den nya sodapanna för 2,3 miljarder SEK som togs i drift i juni 2012 vid Iggesunds bruk.

 

”Hittills har vi mest pratat om de energieffekter som vi fått ut av den nya sodapannan. Nu är det dags att tala om vad den betyder för den lokala miljön – efter intrimning kan vi se att utsläppen av svavel och partiklar från sodapannan mer än halverats”.

 

Vid Iggesunds Bruk vägs miljöfrågorna sedan decennier in i varje investeringsbeslut. Över tid innebär det att en minskad miljöpåverkan byggs in i hela tillverkningsprocessen.

 

”Ett mångårigt och långsiktigt hållbarhetsarbete har grundlagt dagens situation där vi har en mycket låg miljöpåverkan.  Att skapa en ökad medvetenhet bland alla anställda är ett logiskt ytterligare steg som säkert kommer att ge ytterligare resultat”, sluta Anna Mårtensson, som är mycket nöjd med den utbildningssatsning som Iggesund genomför.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019