Iggesund Paperboards båda kartongbruk, i Iggesund, Sverige och Workington, England får högsta betyg i hållbarhet i en utvärdering som analysföretaget EcoVadis gjort. EcoVadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer med erfarenhet av över 25 000 bedömningar. Exempel på företag som använder sig av dem är t ex Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, L’Oréal och Heineken.

2017-11-22

”Det här inte den första bekräftelsen på att Iggesund Paperboard och moderkoncernen Holmen, har ett mycket starkt hållbarhetsarbete”, säger Johan Granås, ansvarig för Iggesunds hållbarhetskommunikation. Över tid har frågandet förskjutits från att vara renodlade miljöfrågor till att numera täcka hela hållbarhetsområdet, inklusive finansiella och sociala dimensioner”, fortsätter han.

”Det blir allt viktigare att kunna dokumentera sitt hållbarhetsarbete så att kunderna vet var vi står i detta avseende. Det är här EcoVadis-systemet kommer in.”.  EcoVadis och liknande system innebär ett stort steg framåt för att förenkla informationsutbytet mellan kunder och leverantörer.

Under den senaste tioårsperioden har Holmenkoncernen förekommit på index över världens 100 mest hållbara företag, upprättade både av FN:s Global Compact och the Corporate Knights. Dessutom har man också flera gånger nämnts som föregångare i arbetet mot klimatförändringarna av CDP, Carbon Disclosure Project.

”Det är lätt att peka på affärer där Iggesunds hållbarhetsposition varit avgörande, och vikten av dessa frågor kommer bara att öka i framtiden.”

Förstklassigt hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för att kunna skapa affärer med stora varumärkesägare, som idag ofta går i spetsen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

”Vi tror att både våra kunder, varumärkesägare och vi själva är vinnare på denna utveckling mot ökad öppenhet inom hållbarhetsområdet”, understryker Johan Granås. ”Och det är givetvis väldigt kul att se att vi redan idag rankas så bra”, tillägger han belåtet.

Ladda ned pressinformation på iggesund.com >>Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019