2011-09-02

Nu nylanseras handboken Riktlinjer för uthålligt skogsbruk som sammanfattar Holmens syn på hur ett effektivt och uthålligt skogsbruk ska bedrivas. I handboken kan man läsa om allt från plantering till slutavverkning.  

 

Under 2011 har Riktlinjer för uthålligt skogsbruk omarbetats och en ny version av handboken framtagits. Den är uppdaterad med bland annat den senaste FSC®-standarden, aktuell viltförvaltning och nya avsnitt om snytbaggebehandling och social hänsyn.  

 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk har hittills tryckts i cirka 38 000 exemplar med översättning till engelska för samtliga upplagor.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019