Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-09-02

Nu nylanseras handboken Riktlinjer för uthålligt skogsbruk som sammanfattar Holmens syn på hur ett effektivt och uthålligt skogsbruk ska bedrivas. I handboken kan man läsa om allt från plantering till slutavverkning.  

 

Under 2011 har Riktlinjer för uthålligt skogsbruk omarbetats och en ny version av handboken framtagits. Den är uppdaterad med bland annat den senaste FSC®-standarden, aktuell viltförvaltning och nya avsnitt om snytbaggebehandling och social hänsyn.  

 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk har hittills tryckts i cirka 38 000 exemplar med översättning till engelska för samtliga upplagor.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser