Holmen har utsett Stina Sandell till hållbarhets- och kommunikationsdirektör, vilket är en ny tjänst där hon rapporterar till VD och är medlem i koncernledningen.

2017-05-09

Stina SandellHolmen har utsett Stina Sandell till hållbarhets- och kommunikationsdirektör, vilket är en ny tjänst där hon rapporterar till VD och är medlem i koncernledningen.

- Holmen har under lång tid arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi bidrar med våra stora förnyelsebara skogs- och vattenkrafttillgångar samt produkter baserade på färska fiber till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund. Med den nya tjänsten vill vi bättre dra nytta av våra goda förutsättningar inom hållbarhet för att stärka vår affär.

Stina Sandell kommer närmast från en tjänst som hållbarhetschef på SBAB och har dessförinnan bland annat varit hållbarhets- och kommunikationschef på AMF. Hon tillträder sin nya tjänst under maj månad.

Nuvarande kommunikationsdirektör Ingela Carlsson har, efter nio år på posten, valt att lämna företaget.

- Ingela Carlsson har på ett föredömligt sätt utvecklat kommunikationsarbetet i Holmen och under alla år visat ett enormt engagemang. När nu Ingela väljer att ta sig an nya utmaningar utanför bolaget önskar vi henne all lycka, säger Henrik Sjölund.

Skog och vattenkraft utgör två tredjedelar av Holmens tillgångar. Tillsammans med storskalig produktion av kartong, papper och trävaror i välinvesterade anläggningar ger det en stabil lönsamhet som över tid ska öka. Samtidigt bidrar Holmens verksamhet med stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med drygt 2 miljoner ton. Holmen utsågs vid årets World Economic Forum i Davos , Schweiz, till ett av världens 100 mest hållbara företag av det kanadensiska analysföretaget Corporate Knights.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, tel. 08 666 21 05Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019