Holmens Årsredovisning 2013 med hållbarhetsredovisning  finns nu tillgänglig. Redovisningen av ekonomi, miljöansvar, medarbetare och övriga intressenter i årsredovisningen har kompletterats med en utförlig beskrivning på Holmens webbplats

2014-03-27

På webbplatsen finns bland annat beskrivningar av miljöarbetet vid de olika affärsområdena och en grundlig redovisning om medarbetarnas betydelse för verksamheten. Här finns också information om Holmens arbete med mänskliga rättigheter och den uppförandekod för leverantörer som togs fram under 2013. Fakta om produktion, miljö och medarbetare samt tillgång till alla Holmens certifikat för olika typer av ledningssystem och skogsbruksstandarder finns att ladda ner. Webbplatsen utgör ett uppslagsverk om Holmen i allmänhet och hållbarhetsarbetet i synnerhet. 

 

Internationellt finns vedertagna riktlinjer (GRI, Global Reporting Initiative) för innehållet i en hållbarhetsredovisning. Holmens redovisning är nu anpassad till dessa riktlinjer och på webbplatsen finns ett fullständigt GRI-register. Den samlade hållbarhetsredovisningen har översiktligt granskats av extern revisor, KPMG, som gjort bedömningen att Holmen uppfyller den allra högsta redovisningsnivån, GRI A+.Director of Sustainable and Environmental Affairs
Lars Strömberg Holmen
Mobil: +46 70 668 90 18
Avdelning: K-Stab Teknik
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017