Holmens Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig. Redovisningen av ekonomi, miljöansvar, medarbetare och övriga intressenter i årsredovisningen har kompletterats med en utförlig beskrivning på Holmens webbplats.

2013-03-21

Holmens Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning har publicerats. Redovisningen av ekonomi, miljöansvar, medarbetare och övriga intressenter i årsredovisningen har kompletterats med en utförlig beskrivning på Holmens webbplats.

 

Där finns bland annat beskrivningar av miljöarbetet vid de olika affärsområdena och en grundlig redovisning om medarbetarnas betydelse för verksamheten. Fakta om produktion, miljö och medarbetare samt tillgång till alla Holmens certifikat för olika typer av ledningssystem och skogsbruksstandarder finns att ladda ner. Webbplatsen utgör ett uppslagsverk om Holmen i allmänhet och hållbarhetsarbetet i synnerhet.

 

Internationellt finns vedertagna riktlinjer (GRI, Global Reporting Initiative) för innehållet i en hållbarhetsredovisning. Holmens redovisning är nu anpassad till dessa riktlinjer och på webbplatsen finns ett fullständigt GRI-register. Den samlade hållbarhetsredovisningen har översiktligt granskats av extern revisor, KPMG, som gjort bedömningen att Holmen uppfyller den allra högsta redovisningsnivån, GRI A+.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019