Som ett led i koncernens hållbarhetskommunikation har Holmen tagit fram två hållbarhetsfilmer.  Målet med filmerna är att de ska levandegöra Holmens skogar och skogsbruk.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2013-11-29

Filmen "Den skötta skogens skönhet" handlar om det brukade skogslandskapet och om hur naturvärden värnas.

 

"Skogens sociala värden" handlar om Holmens skogsmark som plats för rekreation och nöje.

 

Se filmernaHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019