Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Som ett led i koncernens hållbarhetskommunikation har Holmen tagit fram två hållbarhetsfilmer.  Målet med filmerna är att de ska levandegöra Holmens skogar och skogsbruk.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2013-11-29

Filmen "Den skötta skogens skönhet" handlar om det brukade skogslandskapet och om hur naturvärden värnas.

 

"Skogens sociala värden" handlar om Holmens skogsmark som plats för rekreation och nöje.

 

Se filmernaOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser