När 9,5 hektar tallskog på ön Björkön skulle skördas var utmaningen uppenbar. Hur skulle timret fraktas därifrån? Lösningen blev att anlägga en isväg över havet.
– Vi tackar aldrig nej till ett uppdrag för att det är för svårt, säger Holmen Skogs virkesköpare Lars-Erik Lindmark, i Skellefteå.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2016-11-28

Ett exempel på en sådan lösning var då Bureå samfällighetsförening ville ha 9,5 hektar fin tallskog skördad. Inga problem kan man tycka. Haken var att skogen fanns på Björkön nästan 400 meter ut i havet och utan landförbindelse. Att frakta ut de tunga skogsmaskinerna med pråm var teoretiskt möjligt, men det skulle bli för dyrt. Lösningen blev att vänta tills isen lagt sig.

Bild: Isvägsbygget till Björkön och skörden var ett spännande projekt. ”Nu ska vi avsluta det hela med hygges- och naturvårdsbränning kombinerat med sådd”, säger Lars-Erik Lindmark och Gunnar Lindström. Foto: Gunnar Lindström.

Efter omsorgsfull utredning tog Holmen Skog och samfällighetsföreningen hösten 2015 det gemensamma beslutet att satsa på isvägslösningen. Sedan vägen stakats ut och vallats in med en sarg av snö följde ett långvarigt spolningsarbete, för att isen skulle byggas upp. Med hjälp av pumpar, som trycktes ned i borrhål i isen, spolades vatten upp till ytan där det fick frysa.

Målet var en istjocklek på 110 centimeter, vilket krävdes för att bära de 60 ton tunga virkesbilarna. Efter många veckors arbete stod det klart att isen bara skulle hinna nå 90 centimeter till utsatt skördedatum. Att transportera över skotare och skördare på sådan is var inget problem. Värre var det med timmerbilarna. Beslutet blev därför att sätta igång skörden och låta en 35 tons skotare köra cirka 300 meter på isvägen till en upplagsplats som anlagts där havet var bottenfruset. Dit kunde timmerbilarna utan risk köra på den nya isvägen och hämta virket. Totalt blev det 150 lass och 300 vändor med skotare. En rejäl test av hållbarhetskalkylerna med andra ord.

Med jämna mellanrum gjordes kontrollmätningar av isen för att kontrollera att den uppfyllde myndigheternas säkerhetsföreskrifter. Lagom till påsk var alltihop klart och kunden kunde konstatera att projektet skulle ge den nettoavkastning som utlovats. Holmen Skogs uppdrag fortsätter emellertid och även återbeskogningen kommer att bli något utöver det vanliga.

– Björkö har särskilda värden. Nästa sommar genomför vi både hygges- och naturvårdsbränning och återbeskogningen sker genom manuell sådd. Därmed kommer såväl de skogliga värdena som miljövärdena att få en fortsatt positiv utveckling, säger Lars-Erik Lindmark.

Text: Anders ThorénHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019