Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2010-11-19

Holmen har tillsammans med skogsföretagen Bergvik Skog, Korsnäs, SCA, Stora Enso och skogsägareföreningen Södra etablerat ett samarbete för att utveckla skogsbrukets hållbarhetsarbete i Sverige.

 

För att leda detta samarbete har Hans Djurberg anställts till en nyinrättad befattning som hållbarhetsdirektör med placering hos branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

De bolag som ingår i samarbetet har sitt skogsbruk certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®). Tillsammans representerar företagen cirka 10 miljoner hektar FSC-certifierad skogsmark.

 

 – Det är första gången vi går samman på detta sätt för att med gemensamma krafter utveckla skogsbrukets hållbarhetsarbete i Sverige, säger Sören Petersson, chef för Holmen Skog.

 

 – Jag är övertygad om att samarbetet innebär möjligheter att nå ännu längre i vårt hållbarhetsarbete.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser