Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmen har beslutat att ge en gåva till Palmecentrets insamling till förmån för de uppmärksammade plantörerna från Kamerun.

2013-03-26

Palmecentret arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. De har erfarenhet av humanitära insatser och den kompetens som krävs för att hjälpa människor i utsatta situationer.

 

- Vi på Holmen känner oss berörda av situationen för plantörerna från Kamerun. Vi hoppas att vår gåva* till Palmecentret kan bidra till en lösning för de drabbade människorna, säger Jeanette Tretten, kommunikationschef Holmen Skog.

 

Mer om situationen för plantörerna från Kamerun och Holmens nya kontroller och rutiner finns att läsa här.

 

* Holmen kommunicerar inte belopp på gåvor till ideella organisationer.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser