Hur elegant kan man göra en dryckesmugg av pappersmaterial? Pappersmuggen kan vara allt från enkel vit och anonym till värmeisolerande och varumärkesbärande. Allt handlar om vilken konstruktion, vilket material och hur avancerad konvertering man vill satsa på.

2014-08-20

Iggesund Paperboard ville testa gränsera för vad man kan åstadkomma och valde att göra en stor mugg i en dubbelväggig konstruktion som är ganska vanlig på marknaden. Dubbelväggskonstruktionen gör att man kan använda ett material invändigt i själva muggen, och ett annat i den yttre väggen som har till uppgift att fungera som både värmespärr och varumärkesbärare.

 

Tryckt i en färg, men med mönster och budskap präglat, så är Invercote-muggen särdeles elegant. Och ger dessutom betydligt lägre miljöpåverkan än plastmuggar.

 

”För muggens insida valde vi Invercote belagd med polyetylen, PE, och för utsidan Aluvision som är Invercote belagd med en tunn aluminiumfolie. Vi ville åt det metalliska inslaget för att kunna få elegans och lyster trots att vi bara tryckte med en färg, vintage orange”, berättar Anna Adler, ansvarig för projektet vid Iggesund Paperboards marknadskommunikation.

 

Som utgångspunkt hade man ett ornamenterat mönster som inramade Iggesunds varumärke Invercote. Tanken var att täcka in allt utom mönstret med orange, och sedan få mönster och produktnamn att lysa genom att prägla upp dem. För att få ett präglingsverktyg som andades precision anlitades den schweiziske verktygsmakaren SMR, och tryckningen genomfördes senare hos den italienska mugg-specialisten Garda.

 

”Vi gjorde flera test av hur mycket som skulle präglas, men till slut fastnade vi för att prägla upp hela mönstret och varumärket. Det var intressant att se hur präglingen faktiskt fick de metalliska tonerna som inte var övertryckta av orange att verkligen lysa”, berättar Iggesunds marknadstekniker Alex Guglielmi.

 

Att matcha de tryckta och präglade områdena var en verklig utmaning. För att vara säkra på att inte råka ut för någon misspassning valde man att reducera antalet muggämnen per tryckark från 27 till 24.

 

”Invercote har en fantastisk dimensionsstabilitet, men ibland är det bättre att satsa på säkerhet. Istället för att satsa på 27 upp så valde vi en försiktighetsprincip med 24 upp. Det är fortfarande ett fantastiskt resultat för den som söker elegans och ett visuellt intryck som kan bära fram ett varumärke”, understryker Alex Guglielmi.

 

Kartongmaterialets tryckbarhet och möjligheten att bearbeta den till en hög grad av elegans är inte den enda anledningen till att Iggesund tror på en renässans för den kartongbaserade dryckesbägaren. Konkurrerande material som en traditionell plastmugg eller en i styrofoam har betydligt högre carbon footprint än en mugg gjord av kartong med en tunn beläggning av polyetylen.

 

”En mugg av Invercote belagd med PE har ett carbon footprint som nästan bara är en fjärdedel av en motsvarande mugg i plast, om man räknar enbart med vikterna av ingående material. Redan där är den kartonbaserade muggen en vinnare. Lägger man till det att det finns effektiva återvinningssystem och att man slutligen kan ta tillvara den lagrade bioenergin, så är kartongmaterialet helt enkelt outstanding”, understryker Anna Adler.

 

Inte minst i USA där diskussionens vågor går höga kring styrofoambaserade muggars miljöegenskaper, ser Iggesund långsiktigt affärsmöjligheter. Flera amerikanska städer försöker förbjuda användningen av styrofoamliknande material i dryckesbägare och cateringförpackningar.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019